Zacznij mówić po polsku

Język polski dla obcokrajowców

Naszą misją jest uczenie mówienia po polsku, wierzymy, że każdy może mówić po polsku. Polish Classes to wyjątkowe podejście, które rozbudza pasję do nauki i daje radość mówienia.

ponad

1600 +
osób uczestniczyło w kursie

Cudzoziemcy z ponad

0 +
krajów

Więcej niż

0 +
studentów zdało państwowy egzamin certyfikatowy

ponad

0 +
połamanych ołówków podczas pisania „Przepraszam”

„Świat potrzebuje setek tysięcy więcej ludzi takich jak Ty”
Evette Carter

Nasze kursy

Wierzymy, że każdy kursant jest osobą niezwykłą, która ma swoje potrzeby, oczekiwania i możliwości. Staramy się, aby nasi kursanci poczuli pasję do nauki i mówienia w języku polskim, odkrywania polskiej kultury i poznawania nowych ludzi. Oferujemy kursy indywidualne, grupowe, certyfikatowe dostosowane do potrzeb studentów. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania. Podczas wszystkich kursów monitorujemy satysfakcję studentów, aby wciąż doskonalić naszą współpracę. Prowadzimy testy, które pozwalają zweryfikować postępy i ujawnić miejsca trudne dla studentów. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, który kurs wybrać. Zaprojektuj własne Polish classes!

Kursy indywidualne
Ty jesteś szefem!

…a my:

Kursy grupowe
to nasza specjalność:

Kursy certyfikatowe
z gwarancją sukcesu

„Znasz moją metodę. Opiera się na obserwacji drobiazgów ”.
– Arthur Conan Doyle, opowiadanie Sherlocka Holmesa

metoda

1

Mówimy tylko po polsku – TY również mówisz po polsku już na pierwszej lekcji!

2

Uczymy stosując metodę naturalną – dużo rozmawiamy

3

Uczymy kompleksowo – mówienia, słuchania, czytania, pisania, gramatyki oraz słownictwa

4

Nasi nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych i duże doświadczenie

lektorka, właścicielka szkoły

Maria Szumera

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalność nauczycielska oraz logopedia. W 2019 roku obroniłam tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Posiadam doświadczenie zdobyte między innymi w pracy w kilku szkołach językowych, prywatnych firmach, korporacjach, a także we własnej szkole języka polskiego, którą założyłam i prowadzę od 2017 roku. Moją życiową pasją, moim ikigai, moim powołaniem jest uczenie języka polskiego jako obcego. Uwielbiam ludzi i długie rozmowy w miłej atmosferze, dlatego efekty moich zajęć przychodzą niezwykle szybko, naturalnie i przyjemnie. Moje lekcje pełne są rozmów, którym towarzyszy pozytywna energia i humor. Uczenie polskiego sprawia mi wielką satysfakcję, a progres moich kursantów, który obserwuję codziennie, napawa mnie dumą.
MRittner_zdj3

nauczyciel

Michalina Rittner

Absolwentka nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako lektor pracuje ponad dziesięć lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na polskich uczelniach wyższych, jak i w prywatnych szkołach językowych. Prowadzi zajęcia z języka polskiego ogólnego oraz specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania. Zdobyte wykształcenie uzupełnia, uczestnicząc w kursach doszkalających o różnej tematyce. Zna trzy języki obce, co ułatwia jej pracę z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego. Gdyby nie była nauczycielem, zapewne pracowałaby ze zwierzętami, ponieważ są one jej wielką pasją – nie większą jednak niż nauczanie języka polskiego :-).

nauczyciel

Sylwia Różak

Po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, postanowiła studiować język polski dla obcokrajowców. W 2016 roku uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją z nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenie zdobywała podczas Letniej Szkoły Języka Polskiego na UJ oraz uczestniczyła w innych projektach edukacyjnych.

Od ponad pięciu lat pracuje jako lektorka na uniwersytecie oraz w prywatnych szkołach językowych. Prowadzi zajęcia dla studentów indywidualnych, grupowych oraz dla studentów w korporacjach. Odpowiada za przygotowanie materiałów oraz warsztatów edukacyjnych dla obcokrajowców.

Swobodny kontakt z ludźmi i radość z obserwowania ich postępów sprawia, że jej lekcje są interesujące i owocne. Po pracy uwielbia czytać, jeździć na rowerze i podróżować. 

nauczyciel

Barbara Gwóźdź

Mam na imię Basia i jestem lektorką języka polskiego. Uczę osoby w każdym wieku i na wszystkich poziomach zaawansowania. Mam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego – prowadziłam zarówno kursy stacjonarne, jak i online, indywidualne i grupowe. Zawsze staram się, żeby lekcje były interesujące i żeby każdy mój Kursant uwierzył, że będzie mówił po polsku!

Opinie

Co mówią nasi uczniowie

Brazylia / Brazil

Everton

Uczenie się nowego języka jest zawsze wyzwaniem, dlatego musisz mieć dobrego nauczyciela, który cię wspiera, który troszczy się o ciebie i kocha nauczanie. Miałem szczęście, kiedy dwa i pół roku temu spotkałem Marię, ponieważ od tego czasu uczęszczam na prywatne lekcje, a mój polski jest wystarczająco dobry, aby rozmawiać po mieście i rozumieć więcej o tym, co się dzieje, gdy oglądam wiadomości w telewizji. Nadal pracuję nad tym, aby być naprawdę dobrym w języku polskim i zajmuje to trochę czasu, ale Maria wie, jak to ułatwić dla mnie i mojej żony! Dziękuję Mario za bycie niesamowitą nauczycielką!!

Learning a new language is always a challenge, so more than self motivation you must have a good teacher who supports you, who cares about you, who loves teaching. I was lucky when I met Maria two and a half years ago, because since then I’ve been attending personal lessons and my polish got good enough to talk around the city and understand more about what’s going on when I watch news on tv. I’m still in the process to be really good in polish and it takes time but Maria knows how to make it easier for me and also my wife! Thank you Maria for being this incredible teacher!

Aprender um novo idioma é sempre um desafio; portanto, mais do que auto-motivação, você deve ter um bom professor que o apoie, que se importe com você, que adora ensinar. Tive sorte quando conheci Maria há dois anos e meio, porque desde então tenho assistido aulas particulares e meu polonês ficou bom o suficiente para conversar pela cidade e entender mais sobre o que está acontecendo quando assisto notícias na televisão. Eu ainda estou no processo de ser realmente bom em polonês e leva tempo, mas Maria sabe como tornar isso mais fácil para mim e também para minha esposa! Obrigado Maria por ser essa professora incrível!

Brazylia / Brazil

Luciana

Kocham mieć lekcje z Marią! Ona jest bardzo utalentowaną nauczycielką.

The first I heard of Maria was through other Brazilians who told her classes were amazing. I trusted their feedbacks and hired her as private teacher, and, I must say, I’m really glad I did. She is a very talented teacher and also has a great sense of humor, which makes the classes soft and fun. After almost 6 months of classes, I’m now able to understand simple conversations and even to communicate in an acceptable way — and note, my native language is not even from the same branch as Polish, which makes the results even more impressive.

Ukraina / Ukraine

Mykola

Maria jest bardzo interesującą i wykwalifikowaną nauczycielką. Zajęcia są zawsze  poznawcze i aktywne. Nowe tematy są aktualne. Maria bierze zadania z różnych źródeł – dlatego zawsze są one różnorodne i interesujące. Oprócz tego Maria zawsze słucha życzeń uczniów. Jest proaktywną i nowoczesną nauczycielką, dla której ważna jest wiedza ucznia. Polecam Marię wszystkim, kto chce podjąć albo polepszyć swój poziom polskiego.

Марія є дуже цікавим і кваліфікованим вчителем. Заняття завжди пізнавальні та активні.  Нові теми є актуальними. Завдання  Марія бере з різних джерел – звідси різноманітність і цікавість цих завдань. Крім того Марія завжди дослуховується до побажань учнів. Вона є проактивним ти сучасним вчителем, для якого важливим є знання учня. Раджу Марію всім тим, хто хоче підняти чи вдосконалити свій рівень польської мови.

Brazylia / Brazil

Mauricio

Teraz mogę zamówić piwo i kielbasę i więcej!
Professor Maria has a teaching methodology that guarantees fast and fun learning. Classes can be face-to-face or remote and the flexibility of time is great. Even in a pandemic season, my wife and I are taking classes regularly.

Ukraina / Ukraine

Sonia

Dziękuję Maria, za możliwość swobodnego mówienia i pisania po polsku. Dzięki temu otworzył się mi nowy kawałek kulturowej mapy świata <3.
If you want to hear a compliment from polish person that your polish is pretty good. I recommend you to learn it from Maria  🙂

Scotland

Ross

Maria massively helped improve my knowledge of Polish and more importantly my confidence in speaking the language during our individual lessons. Previously I was limited to short sentences or one word answers but now thanks to Maria’s guidance I am able to express myself a lot more effectively in Polish.

Russia

Anna

I have been studying Polish for two years with Maria. I have never had a better teacher. Maria is a very kind person with high goals. As a teacher, she is very flexible with the student, looks at the individual characteristics and preferences of a person. This helps coming to classes with great desire and feel comfortable. I started studying from 0 and now I can freely communicate on different topics, keep up the conversation. When communicating, native Polish speakers often notice that I use typical Polish phrases in my speech, as if I have always been speaking Polish. After each lesson, I leave in a good mood, as in the group we not only speak on specific topics, but also personal ones. We can discuss how the day went, the weekend, we joke, laugh and even recommend each other how to resolve live issues. The atmosphere is super friendly. If you ask me where to learn Polish, I will recommend only Marya.

Brazylia / Brazil

Rafael

Polecam! Maria jest moją ulubioną nauczycielką.

Maria is an excellent teacher!
She has a very good teaching strategy, besides she also has a vocabulary easy to understand.
She is able to explain grammatical rules in Polish in a simple way.
I definitely recommend her group or private classes.

Rosja / Russia

Nadia

Uczę się od  Marii kilka miesięcy. W tym czasie moja córka, która doskonale mówi po polsku i polskie koleżanki zauważyły mój postęp. Udało mi się nagrać filmik instruktażowy w języku polskim. Lubię akademickie, profesjonalne wyjaśnienia. Podoba mi się również to, że Maria zawsze ma plan lekcji, ale jeśli interesują mnie jakieś tematy, to Maria elastycznie zmienia treść wykładu.
I’ve been working with Maria for several months now. During this time, my daughter, who speaks perfect Polish, and Polish friends noted my progress. I was able to record a video training in Polish. I like academic, professional explanations. I also like that Maria always has a lesson plan, but if I am interested in some topics, Maria is flexible in changing the content of the lecture.

USA

Toni

Marysia is an engaging Polish instructor that helps students achieve fast progress by teaching strong foundations in grammar whilst simultaneously mixing in constant conversational practice. After 1 year of weekly lessons with Marysia, I reached B1 level Polish and am even more motivated to continue progressing. As a foreigner it took a lot of practice for me to have the confidence to have real conversations in Polish with native Poles, and it’s all thanks to Marysia!
Marysia to zaangażowana nauczycielka polskiego, która pomaga uczniom osiągnąć szybkie rezultaty poprzez nauczanie mocnych podstaw gramatyki wplatając równocześnie ciągłe ćwiczenia konwersacji. Po roku cotygodniowych lekcji z Marysią osiągnęłam poziom B1 i jestem tym bardziej zmotywowana kontynuować. Jako obcokrajowiec musiałam dużo ćwiczyć zanim odważyłam się rozmawiać po polsku z Polakami, a to wszystko dzięki Marysi!

Ukraina / Ukraine

Julia

Dzięki Marii pojawiło się u mnie zainteresowanie językiem polskim, ona naprawdę jest utalentowaną nauczycielką. Lekcje są zawsze ciekawe, Maria przygotowuje dużo poznawczych i rozwijających materiałów, zajęcia zwykle lecą błyskawicznie i zawsze z niecierpliwością czekam na następne zajęcia.

Після перших 2 місяців навчання з Марією значно підняла свій рівень польської, а саме почала розмовляти на різні теми (до занять з Марією взагалі цією мовою не цікавилася). Більше 2 років продовжую займатися вивченням мови – удосконалює свій рівень, розмовляємо на абсолютно різні теми, а ще Марія завжди доступно пояснює будь які правила в польській мові. Вона розуміє дуже багато слів українською або російською, і часом, коли я не пам’ятала якесь слово, це дуже допомагало.

England

Neill

Polecam!

I have been learning Polish Maria for 3 years. She always knows how to keep the lectures fresh and interesting, switching between grammar, vocabulary and conversational Polish with ease. Maria Is also exceptionally patient, even when you get the word wrong for the 300th time. The classes are informal, friendly and tailored to your skill level and needs. I would highly recommend Maria to anyone at any stage of there Polish language Journey.

Netherlands

Renee

Miałam przyjemność poznać Marię jako moją prywatną nauczycielkę języka polskiego online. Pomogła mi wybrać odpowiednie materiały i nabrać pewności siebie w mówieniu. Jako nauczyciel języka niderlandzkiego jako drugiego języka, wiem jak ważne jest mieć nauczyciela, który motywuje cię i daje ci odwagę do nauki poprez popełnianie błędów. Pomogło mi to, że mówiła wyłącznie po polsku podczas lekcji, a nawet w rozmowach przez e-mail, to także zmotywowało mnie do zadawania pytań po polsku. Przerażająca na początku, ale zdecydowanie najlepsza metoda na szybkie postępy! Ze względu na jej przyjemną osobowość, niekończący się uśmiech i cierpliwość nie mogę polecić jej wystarczająco wysoko dla każdego, kto chce uczyć się polskiego w przyjemnym i bezpiecznym otoczeniu. Jeszcze raz, dziękuję, Maria!
I had the pleasure to have Maria as my private online teacher in Polish as a second language. She helped me choosing the right materials and become more confident in speaking. As a teacher in Dutch as a second language myself, I know how important it is to have a teacher that motivates you and gives you the courage to learn by making mistakes. It helped that she only spoke Polish during the lessons, and even in e-mail conversation, as well as motivated me to ask my questions in Polish. Scary at the beginning, but definitely the best method to make quick progress! With her pleasing personality, and her never ending smile plus patience, I can not recommend her high enough for anyone who wishes to learn Polish in a fun and safe environment. Thank you again, Maria!

Russia

Mikhail

Szczerze polecam zajęcia z Panią Marią, nauczycielką z powołania!
I had been introduced to Pani Maria five years ago when I was looking for a native moderator for my #kinoponiedzliałki project: together with other expats, we watched Polish movies the way of immersive learning, i.e. without subtitles; Maria explained us the synopsis and some plot details using simple words in Polish language… and we did understand many things! Later on, I asked Maria for assistance in preparation to the state exam, which I successfully passed last year, at B2 level.

India

Shilpi

I attended a group course that was great and game changing event of my life ! We talked a lot during the course, which helped in learning new words and grammar of a language. All the topics  were very interesting and practical. One of the very important aspect we had was the friendly atmosphere which made everyone actively interested in participating in the course. I am so grateful to be able to do this course with Maria . She is an amazing teacher with fantastic skills and perfect balance of study and emotional need. If you also have interest in learning a new language with fun . I would definitely recommend this this course.
Previous
Next

jesteśmy dumni z naszej reputacji

Partnerzy